Sklářský ateliér Skryté světy je nositel tradice ruční výroby skla zapsané na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

certifikát UNESCO

Mezivládní výbor Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO dne 6. 12. 2023 schválil zápis „Znalostí, řemeslných technik a dovedností ruční výroby skla“ („Knowledge, craft and skills of handmade glass production“) do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity).

Zápis na tento prestižní seznam dokládá
• že si nositelé statku, tedy skláři, svého řemesla váží, považují jej za své kulturní dědictví a předávají jej z generace na generaci
• ruční výroba skla tedy sklářskou komunitu reprezentuje, proto je zapsána na Reprezentativní
seznam
• také Česká republika skrze Ministerstvo kultury vnímá sklářství jako důležitou součást kulturního dědictví této země a proto souhlasila, aby ji sklářství na seznamu UNESCO reprezentovalo
• nominace byla dobře zpracována, včetně mezinárodní spolupráce a záchovných opatření, Mezivládní výbor k ní neměl výhrady, naopak vyzdvihl pozitivní koordinační roli muzeí při její přípravě

Celá nominační dokumentace včetně videa, fotografií, souhlasů nositelů a rozhodnutí výboru je dostupná na webu UNESCO.

 

Naplánujte si výlet za sklem

Objevte zajímavá místa spojená se sklem a bižuterií

https://www.czechglasscompetence.cz/