UnLINEmited

posted in: Skleněné světy, Výstavy | 0

UnLINEmited

Petra Hamplová, Robert Horvitz, Filip Kazda, Sarah Kottnaurová, Pavel Opočenský, Martin J. Pouzar, Veronika Pouzarová, Jana Šárová

Kurátor: Jan Čejka

15|7|2019-13|8|2019
Zahájení: 15|7|2019 od 18:00

Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha

Úvodem

Tématem výstavy UnLINEmited jsou linie, křivky, vzory. Tedy ornamenty, které nás přitahují obvykle svojí geometričností, a které běžně užíváme jako dekoraci. Používáme je jako doprovod k ozvláštnění našich šatů, pokojů a nejrůznějšího příslušenství. Linie, křivky, vzory ale mají i svoji nezastupitelnou roli. Nastupují tam, kde končí naše vizuální zkušenost a stávají se tak stavebním materiálem pro nové formy. Jejich stavební užití se poté zpětně odráží i v našem světě, ať se jedná o nesčetné prvky v přírodě (pravidelnost květů, uskupení galaxií nebo struktura virů…) či v artefaktech (architektura, šperk…). Ale i zde jsou něco druhořadého, jelikož se na jejich objevení musíme soustředit. Ovšem naopak ve volném umění se nám mohou jevit přímo, protože se už neskrývají ve květině nebo tapetě. Můžeme tak naplno využít jejich tvůrčího potenciálu a rozvíjet při jejich vnímání donekočna vlastní představy.

Výstava UNLINEMITED nabízí osm tvůrčích pojetí ornamentu a to jak v plošném tak objektovém zpracování. Konkrétně představuje čtyři výtvarnice (Petru Hamplovou, Sarah Kottnaurovou, Veroniku Pouzarovou a Janu Šárovou) a čtyři výtvarníky (Roberta Horvitze, Filipa Kazdu, Martina J. Pouzara a Pavla Opočenského), přičemž se jedná jak o jména etablovaná na současné kulturní scéně, tak o méně poznané autory. Všichni umělci ale disponují kvalitním řemeslným a čistým tvůrčím přístupem, čímž u ornamentů vyniká ještě více jejich geometrický a někdy i minimalistický ráz. Výstava nakonec svojí formou reaguje i na poslední stavební úpravy výstavních prostorů Galerie HYB4, kde došlo k celkovému prostorovému zjednodušení po vzoru čistých minimalistických bílých pokojů.

Kampus Hybernská – Galerie HYB4 (Galerie se nachází na zadním dvoře vedle kavárny).